top of page

Utdanning og erfaring

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2011). Før dette tilbrakte jeg to år i Edinburgh i Skottland, hvor jeg studerte media, psykologi, kinesisk og sosialantropologi. Etter endt utdanning ved UiO, har jeg brukt mye tid på å fordype meg i følelser og relasjoner, både det bevisste og ubevisste. Jeg har fullført en spesialisering i regi av Norsk Psykologforening og Norsk Institutt for ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og er spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. I tillegg til en tre-årig grunnutdanning i ISTDP, har jeg en to-årig advanced training i ISTDP med Dr. Patricia Coughlin. 

 

Jeg har også brukt mye tid på å arbeide med kontinuerlige tilbakemeldinger i terapi og behandling. Jeg har blant annet undervist om bruk og implementering av feedbackverktøy for Nasjonal Kompetansetjeneste for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling. Å lytte til og prioritere dine tilbakemeldinger i terapi er en svært viktig og grunnleggende verdi for meg. Åpenhet om mine mangler, kunnskapshull eller svakheter likeså. 

 

For tiden holder jeg på med et utdanningsforløp i AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) og kvalifiserer på nåværende tidspunkt til nivå 2 hos AEDP Institute i USA. På lengre sikt har jeg blant annet ambisjoner om en terapeututdanning for å kunne jobbe med fremtidige medisiner som psilocybin og MDMA. 

Arbeidserfaring

Jeg har jobbet tilsammen 7 år på ruspoliklinikk og i psykisk helsevern. Jeg har også jobbet ett år ved Alternativ Til Vold, samt to år fulltid i privat praksis. Parallelt har jeg i perioder jobbet privat på kveldstid. Jeg har over flere år samarbeidet med Nasjonal Kompetansetjeneste for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling som nasjonal kursholder i bruk og implementering av systematiske tilbakemeldinger i behandling og terapi. De siste tre årene har jeg dessuten viet mye tid til kunst og kreativitet. 

Disse årene, arbeidsstedene og menneskene jeg har vært heldig å møte, har gitt meg bred og sammensatt erfaring med mange aspekter ved det å streve som menneske. Jeg har jobbet med angst og depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser, rus og avhengighet, enkle og komplekse traumer, personlighetsproblemer og relasjonelle utfordringer. Jeg har også noe erfaring med utredning av ADHD og kognitive vansker, samt autismespekterforstyrrelser. 

Om meg

Priser

45 minutter - 1550,-   

60 minutter - 2000,-   

75 minutter - 2450,-   

90 minutter - 2900,-   

Oppstart 120 minutter - 3200,-   

Ønsker du å lese mer om tankene bak timelengde og priser? Klikk her

Videoterapi

Dersom du ikke har kan møte meg på kontoret mitt, tilbyr jeg også videoterapi. Jeg bruker teknologi som er kryptert og godkjent for terapi. 

Oppstart/første time

Jeg anbefaler å starte med en lengre time. Dette gir oss tid til både utforsking av det du ønsker hjelp med og en mulighet til å begynne arbeidet. Etter denne timen bør vi begge ha en tydeligere idé om videre samarbeid vil være godt og nyttig for deg. 

Blokktime (3 timer) - 5200,-   

Dersom du kommer langveis fra, kan blokktimer være et godt alternativ for å gjøre et solid stykke arbeid innenfor en begrenset tidsramme.

Timer etter kl 16 - påslag på 300,-

Jeg har noen begrensede muligheter for timeavtaler etter kl 16, primært tirsdag eller mandag. Send en forespørsel og sjekk hva som lar seg gjøre. 

Uttalelser og erklæringer

Faktureres per påbegynte halvtime med 900,-. Epikrise/sluttnotat til fastlege eller annen instans skrives hvis ønskelig ved behandlingens slutt uten ekstra kostnad.  

Avbestillinger

Avtaler må avbestilles 2 virkedager før. Avbestilling senere enn dette vil faktureres før uansett årsak. Det betyr at timeavtaler mandag må avbestilles eller endres torsdagen før. 

Forsikring?

Mange av oss har etter hvert helseforsikring privat eller gjennom arbeidsstedet vårt. Disse forsikringene dekker ofte et visst antall konsultasjoner hos psykolog. Sjekk gjerne med ditt forsikringsselskap om den kan benyttes hos meg. 

bottom of page